Atal honetan ezagutu ahal izango dituzu arlo desberdinetan genero ikuspegia txeratzeko neurriak eta ekintzak egin eta martxan jartzeko ekimenak, gidak eta materialak. Gainera, jarraibide teorikoak, tresnak eta ereduak eskuratuko dituzu, eta deskargatu eta zure erakundearen egiturara eta beharretara egokitu ahal izango dituzu.

Berdintasunerako planak, programak edo proiektuak.

Iturri ofizialetako dokumentuak eta gidak, beste erakunde publiko edo pribatuetakoak, berdintasun-ekintzak eta genero-ikuspegia duten programak edo proiektuak egiteko.

Euskal Etxeetan berdintasuna kudeatzeko tresnak/materialak.

Metodologiak, jarraibide teknikoak, tresnak eta ereduak dituzten edukiak eta/edo materialak, erakundeetan berdintasuna kudeatzeko prozesuak jorratzeko, galdetegi teknikoen, fitxen, sektoreko autodiagnostikoen eta abarren bitartez. Jarraipena eta ebaluazioa egiteko tresnak ere badaude.

Doako eta online prestakuntza

Entitateko berdintasunaren diagnostikoa

Genero-ikuspegia proiektuetan

Hizkuntzaren erabilera ez-sexista

Berdintasunerako planak

Berdintasun-neurriak ezartzea

Sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horiei aurre egiteko protokoloak