EUROPAko araudia

ALEMANIAko araudia

ANDORRAko araudia

BELGIKAko araudia

ESPAINIAko araudia

EUSKADIko araudia

FRANTZIAko araudia

ITALIAko araudia

ARGENTINAko araudia

MEXIKOko araudia

AEBko araudia

TXILEko araudia

URUGUAIko araudia

BRASILgo araudia

KOLONBIAko araudia

PERUko araudia

KANADAko araudia

ASIAko araudia

JAPONIAko araudia

  • Genero-baldintzen berdintasuna lanean. Lantokiko gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna Lan Arauen Legean jasota dago (労働基準法 Rōdō kijun-hō).
  • Enpleguko Aukera Berdintasunerako Legea (男女雇用機会均等法 Danjokoyōkikaikintōhō).

TXINAko araudia

AUSTRALIAko araudia