Ikerketa batek desberdintasunak hauteman ditu emakumeek eta gizonek jasotako diagnostiko eta tratamendu psikiatrikoetan