Latinoamerikan eta Kariben demokrazia paritarioa eta inklusiboa lortzeko aurrerapausoak eta erronkak azaldu dituzte